สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

     32.ทดสอบการสั่งงานด้วยเสียง


C:\Documents and Settings\User\Desktop\Arduino_Speech\videos\web_test.swf.html


     33.เพิ่ม Task สำหรับการเปิดโปรแกรม Notepad เพื่อทำการเขียน Log ของการสั่งงานเปิด-ปิดหลอดไฟ LED  ตามขั้นตอนดังรูปข้างล่างนี้ 

     34.เพิ่ม Task สำหรับการปิดโปรแกรม Notepad เพื่อทำการสั่งเซฟไฟล์ Log และปิดหน้าต่างของโปรแกรม Notepad ตามขั้นตอนดังรูปข้างล่างนี้
    

     35.เมื่อ สั่งพิมพ์ Ctrl+S จากโปรแกรม Voice Flux Pro ไปยังหน้าต่างของโปรแกรม Notepad แล้วจะทำให้ขึ้นหน้าต่างสำหรับการบันทึกไฟล์ขึ้นมาให้ใส่ชื่อของไฟล์ในช่อง File nameที่ต้องการบันทึกดังรูปข้างล่างนี้     

     36.ทำการ สั่งพิมพ์ชื่อไฟล์จากโปรแกรม Voice Flux Pro โดยการเพิ่ม Action สำหรับทำการพิมพ์ชื่อไฟล์ตามด้วย Enter เพื่อทำการบันทึกไฟล์ หลังจากนั้นจึงทำการสั่งปิดโปรแกรม Notepad  ตามขั้นตอนดังรูปข้างล่างนี้
 

     37.เพิ่ม Action ของ Task สำหรับเปิดไฟและปิดไฟ ให้สามารถพิมพ์คำว่า Light ON  และ Light OFF ลงบนโปรแกรม  Notepad ได้ตามรูปข้างล่างนี้

 

     38.ทดสอบการ สั่งงานด้วยเสียงโดยจะต้องทำการรันโปรแกรมที่เขียนไว้ด้วย Processing ด้วย  ในการทดสอบครั้งนี้ เราจะต้องตรวจสอบชื่อไฟล์ที่จะทำการบันทึกก่อน ว่ามีไฟล์นั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่จะบันทึกหรือไม่ ถ้ามีให้ลบไฟล์นั้นออกก่อน เพราะถ้าในโฟลเดอร์นั้นยังคงมีไฟล์ที่มีชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ที่จะบันทึก จะทำให้โปรแกรมขึ้นหน้าต่างมาถามว่า ต้องการทันทึกทับไฟล์เดิมหรือไม่ ซึ่งจะทำให้โปรแกรม Voice Flux Pro ไม่สามารถบันทึกไฟล์ลงไปได้ และจะทำให้โปรแกรม Notepad ไม่สามารถปิดโปรแกรมลงได้ด้วย


C:\Documents and Settings\User\Desktop\Arduino_Speech\videos\write_log.swf.html

      เมื่อได้ตามขั้นตอนขั้นต้นแล้วเราก็จะได้ระบบสั่งงานด้วยเสียงแล้วครับ ในครั้งต่อไปเราจะมีภาคต่อการสั่งงานด้วยเสียง โดยการเพิ่มขีดความสามารถไปอีกขัน คือการเชื่อมโปรแกรมวาจา หรือ "Vaja" ซึ่งพัฒนาโดย Nectec ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจอีกตัวเลยทีเดียว แน่นอนว่าความสามารถที่เป็นพระเอกก็คือ สังเคราะห์เสียงภาษาไทยได้ เราจึงนำมาประยุกต์ร่วมกัน ในหัวข้อ "การเพิ่มเสียงพูดสังเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม Vaja 5" คอยติดตามกันนะครับ

[Back] 1 2 3 4 5 6

Tags : การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

view