สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ABOUT US:

เว็บไซด์ Engineer007.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ,ระบบอิเล็คทรอนิกส์,ระบบไฟฟ้ากำลัง,ระบบควบคุมอัตโนมัติ,ระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมควบคุม,ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม,การออกแบบระบบหุ่นยนต์

รวบรวมบทความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม นำมาถ่ายทอดให้วิศวกร จากรุ่นสู่รุ่น นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ช่วยกันพัฒนาประเทศไทย


ข้อมูล บทความรู้อีกส่วนหนึ่ง ได้จากการรวบรวมความรู้ใน Internet,Textbook ตำราวิชาเรียนจากต่างประเทศ,ข้อมูลที่นำเอามาเผยแพร่ จะมีการให้เครดิตและบอกแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

ประโยชน์จากการรวบรวมบทความรู้ต่างๆในเว็บไซด์  
Engineer007.com  สามารถ หาข้อมูลได้รวดเร็ว หาอะไรไม่เจอ หรือหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม มาที่นี่ที่เดียวมีครบทุกอย่างเรื่องวิศวกรรม และอุตสาหกรรม

 

ประวัติผลงานเบื้องต้นของทีมงาน Engineer007

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ประเภทหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคใต้(หุ่นยนต์ยิงลูกเทนนิส) ประจำปีการศึกษา2542 ณ.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จ.นครปฐม

-ได้รับรางวัลชมเชย ปรเภทหุ่นยนต์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่10 ประจำการศึกษา2542 กรมอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด

-ผ่านรอบคัดเลือก 24 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ 2001 (หุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิส) วันที่28 ตุลาคม 2544
สมาคม วิชาการหุ่นยนต์ไทย(Thai Robotics Society) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1(ประเภท Technical หุ่นยนต์เก็บลูกปิงปองคัดแยกสีแล้วนำไปใส่กล่องตามสี) ในการแข่งขัน Intelligent Robot Contest ในงานเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่8 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2545 ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทหุ่นยต์ การแข่งขัน SUMO ROBOT วันที่ 8-9 มิถนายน 2545 ณ.คณะวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ เดอะมอร์ งามวงศ์วาน

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ Construction Robot ในงาน KMITNB GSM Advance ROBOT CONTEST 2002 (หุ่นยนต์จัดเรียงกล่องอักษร AIS เป็นสะพาน วิ่งไปเจาำะลูกโป่งกลางสนาม) วันที่ 27 มิถุนายน 2545 ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (หุ่นยนต์ Robocup ครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทย ปีนี้ ทีมPlamaz จุฬาลงกรณ์ได้แชมป์ MceTeam ได้รองแชมป์) ประจำปีการศึกษา 2545 วันที่ 1 ธันวาคม 2545 ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกัีบสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

-ได้ผ่านเข้ารอบ 9ทีมสุดท้าย Robocup Thailand Championship 2003 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2547 ณ.สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

- ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ZEER Robotic Open 2011 : ZRO 2011 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ  Tiny-Car Rally (Autonomous - Control) จัดการแข่งขันที่ห้างเซียร์รังสิต 27-28/1/2554
view