สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทดสอบเขียนโปรแกรมไฟกระพริบ Arduino UNO R3 + Connector Base Shield + imodule Led

(อ่าน 15496/ ตอบ 8)

WK007 (Member)

ทดสอบเขียนโปรแกรมไฟกระพริบ Arduino UNO R3 + Connector Base Shield + imodule Led

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 


1. บอร์ดทอลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3


2. i Module - Arduino Connector Base Shield


3. i Module - LED Kit V1.0


4. Wire Cable (20cm.) for i Module


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ต่อวงจรตามรูป โดยการต่อ LED เข้ากับ Digital8 ของ Arduino

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ลักษณะการสั่งให้ LED ต้องส่ง Logic1 แรงดันไฟ 5V ออกไป การขับLED แบบนี้เรียกว่า Active High

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เขียน Code โปรแกรมตามรูป เป็นการสั่งให้ไฟกระพริบที่ Digital8 หน่วงเวลาการติดดับไว้ 1วินาที แล้วทำการอัดโปรแกรมลงสู่บอร์ด Arduino

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


มาต่อกันอีกนิดครับ ควบคุม Output Digital8 , 9 , 10 ,11 ต่อบอร์ดทดลองดังรูปครับ 

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เขียนโค๊ดโปรแกรมดังรูป จากนั้นทำการอัดโปรแกรมลงสู่บอร์ด Arduino UNO R3

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view