สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Review ทำความรู้จักกับ Arduino และชุดทดลอง Arduino Project

Review ทำความรู้จักกับ Arduino และชุดทดลอง Arduino Project

    รูปกระเป๋าชุดคิทพร้อมเซ็ทบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino ของบริษัทอีทีที จำกัด


รูปแรกเปิด กระเป๋าชุดคิทพร้อมเซ็ทบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino


อิโนะ:เรา มาเริ่มเปิดกล่องแรกกันดูเลยดีกว่า


เิริ่มเปิด กล่องบอร์ดทดลองใบแรกชั้นบน
อิโนะ:DS18S20 เป็นอุปกรณ์ไอซีสำหรับวัดอุณหภูมิ
อิโนะ:SPEAKER – เป็นลำโพงไว้ใช้สำหรับการทดลองสร้างเสียงออกจากบอร์ดทดลอง Arduino 


อิโนะ:ET-MINI PCF8583 เป็นบอร์ดทดลองระบบเวลาจริง(Real-time Clock:RTC)
ที่มีการ ติดต่อสื่อสารอนุกรมแบบ I2C


อิโนะ: ET-MINI DS1307 เป็นบอร์ดทดลองระบบเวลาจริง(Real-time Clock:RTC)
ที่มีการ ติดต่อสื่อสารอนุกรมแบบ I2C เหมือนกันแต่ใช้ชิพของ Dallas Semiconductor


เริ่มแกะ กล่องบอร์ดทดลองใบแรกชั้นล่าง

 

 

อิโนะ:ET-MINI SEG-A – เป็นอุปกรณ์ 7-segments
ไว้สำหรับการทดลองสั่งงานเอาต์พุตออก มาเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 1 หลัก
 

 

อิโนะ:VOLUME เป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้(VR) ความต้านทาน 10K
สำหรับทดลองอ่านค่า สัญญาณอนาลอกเข้าทางพอร์ต Analog ของบอร์ดทดลอง


อิโนะ:ET-TEST 10P/IN เป็นบอร์ดปุ่มกดแบบกดติดปลิอยดับ
ไว้สำหรับการทดลองอ่านค่าจาก ปุ่มเข้าทางพอร์ต Digital ของบอร์ดทดลอง

 

อิโนะ:ET-TEST 10P/OUT เป็นบอร์ดปุ่มกดไว้สำหรับการทดลองสั่งงานหลอด LED
แบบคอมมอนอา โนด(Common A)ออกทางพอร์ต Digital ของบอร์ดทดลอง

 อิโนะ:นี่เลย เจ้าอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่ให้บอร์ด ET-BASE AVR EASY328
มาใช้ในการทดลองเขียนโปรแกรม

 


แกะ กล่องบอร์ดทดลองใบที่สองชั้นบน 

 

อิโนะ:ET-MINI PCF8574 – บอร์ดนี้เป็นบอร์ดสำหรับขยายพอร์ตดิจิตอล
ขนาด8บิตผ่านการ ติดต่อสื่อสารอนุกรมแบบ I2C

 

 

อิโนะ:ET-MINI 24xx เป็นบอร์ดสำหรับการทดลองอ่าน-เขียน EEPROM
ใช้ IC เบอร์ 24LC32 ผ่านการติดต่อสื่อสารอนุกรมแบบ I2C

 

อิโนะ:ET-MINI MCP4922 เป็นบอร์ดไว้ใช้สำหรับทดลองการแปลงสัญญาณ
จากดิจิตอลไปเป็นอนา ลอก(Digital-to-Analog:DAC)ที่มีความละเอียดขนาด12บิต

 

 แกะ กล่องบอร์ดทดลองใบที่สองชั้นล่าง

 

อิโนะ:ET-MINI DC MOTOR เป็นบอร์ดไว้สำหรับทดลองควบคุมมอเตอร์กระแสตรง(DC Motor)
ใช้ ไอซีขับมอเตอร์เบอร์ L293D

 

อิโนะ:ET-MINI SMCC-547 เป็นบอร์ดไว้สำหรับทดลองควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์(Stepper Motor)

 

อิโนะ:1-WIRE BUS DS1990A เป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับทดลองการติดต่อสื่อสาร
อนุกรมแบบสาย เดียว(1-Wire) โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับสวิทซ์

 

อิโนะ:LCD MTC-16205D LED BACKLIGHT  เป็นจอ LCD ขนาด 16x2 ตัวอักษร
และ ET-CONV 10 TO LCD เป็นตัวแปลงสำหรับการต่อเข้ากับสายที่จะเชื่อมต่อกับบอร์ทดลอง


อิโนะ:DC ADAPTER เป็นอะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟขนาด 10V 850mA
ไว้สำหรับจ่ายไฟ เลี้ยงให้กับบอร์ดทดลอง

 
อิโนะ:นอกจาก อุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับทดลองแล้วยังมีคู่มือการทดลองและแผ่น CD มาไว้ให้ใช้ศึกษาทดลองอีกด้วย
   
อาดู๋: โอ้โห!!! เยอะจังเลยแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดีล่ะ
อิโนะ: ก่อนอื่นเลยจะต้องเริ่มจากการคิดก่อนว่าอยากจะทดลองอะไร หลังจากนั้นจึงค่อยเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ขึ้นมา   ติดตามได้ในหน้าสามครับ

[Back] 1 2 3 4 [Next]
view