สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำร้านค้าบ้านหม้อแหล่งชุมชนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องเสียง

แนะนำร้านค้าบ้านหม้อแหล่งชุมชนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องเสียง

บริษัท สิริโภคาอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (Siripoka Electronics Co., Ltd.)

ชื่อร้าน : บริษัท สิริโภคาอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (Siripoka Electronics Co., Ltd.)
ที่อยู่  : 128/17 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ:  เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น.-18.00น.
เบอร์โทรติดต่อ : (02)-222-6912, 225-7423
FAX : (02)-225-7424
website :  -
e-mail : -
สินค้าที่ขาย – บริการ :จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุด kit , ทำโครงงานทุกชนิดและทำแผ่นวงจร


EPS1 บริษัท พาร์ท ซัพพลาย จำกัด  

ชื่อร้าน : EPS1 บริษัท พาร์ท ซัพพลาย จำกัด 
ที่อยู่  : 160 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น.-18.00น.
เบอร์โทรติดต่อ : 0-2223-4377
FAX : 0-2225-1436
website : www.electroniceps.com
e-mail : eps@electroniceps.com
สินค้าที่ขาย – บริการ :อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์,ชุดคิทเพื่อการศึกษา,รับทำแผ่นปรินท์ราคาย่อมเยา,รับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์


 

บริษัท เจ แอล พี อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด

ชื่อร้าน : บริษัท เจ แอล พี อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด
ที่อยู่  : 184 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ:  -
เบอร์โทรติดต่อ : ร้านใหญ่ 0-2225-4711,0-2-2225-3329
                           ร้านในซอย 0-2223-4316-8
FAX : ร้านใหญ่ 0-2223-4054
          ร้านในซอย 0-2623-7722
website : -
e-mail : -
สินค้าที่ขาย – บริการ :จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม,ชุดเครื่องเสียง,ไมโครโฟน,โทรทัศน์,โปรเจกเตอร์,เตรื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี MP3,อุปกรณ์ขาแขวนโทรทัศน์ โปรเจกเตอร์ ลำโพง,รีโมทคอนโทรล,จำหน่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด,เครื่องบันทึกระบบดิจิตอล และอะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ


 

บริษัท อิเล็กทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ELECTRONICS SOURCE Co., Ltd.)

ชื่อร้าน : บริษัท อิเล็กทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ELECTRONICS SOURCE Co., Ltd.)(ในซอย)
ที่อยู่  : 138 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ:  เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.45น.-17.30น.
                           เปิดบริการวันเสาร์              ตั้งแต่เวลา 9.15น.-17.00น.
เบอร์โทรติดต่อ : (662)225-6985,(622)623-8364-66
FAX : (662)225-6986
website : http://www.es.co.th
e-mail : es1@es.co.th
สินค้าที่ขาย – บริการ :จำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้า,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,บอร์ดทดลอง,หนังสือ,และอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


 

ร้านประกิต แอนด์ เซอกิท

ชื่อร้าน : ร้านประกิต แอนด์ เซอกิท(คุณกิติพร อ่องสร้อย-ผู้จัดการ)
ที่อยู่  : 119 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ:  เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.30น.-18.30น.
                           เปิดบริการวันอาทิตย์           ตั้งแต่เวลา 9.30น.-17.00น.
เบอร์โทรติดต่อ : (02)-221-5995 ,081-3999546(ช่าง), (02)-2253282, (02)-221-4500
FAX : (02)-225-7682
website :  www.prakito.com
e-mail : prakito@prakito.com 
สินค้าที่ขาย – บริการ :จำหน่ายอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์,ไอซี analog,TTL,C-MOS,ทราซิสเตอร์,ไบโพลาร์,และมอสเฟต,ไดโอด,คาปาซิเตอร์,รีซิสเตอร์,LED,7-Segment,Dot Matirx,แผ่นปริ้นท์,สำโพง,เซนเซอร์,ชุดคิทการทดลอง


บริษัท อิเล็กทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ELECTRONICS SOURCE Co., Ltd.)(เปิดใหม่)

ชื่อร้าน : บริษัท อิเล็กทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ELECTRONICS SOURCE Co., Ltd.)(เปิดใหม่)
            คุณคฑาวุธ หมื่นแสน-sales engineer
ที่อยู่  : 77 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ:  เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น.-17.00น.
เบอร์โทรติดต่อ : (662)623-9460-6, (6685)-706-4109
FAX : (662)623-9474
website : http://www.es.co.th
e-mail : katavoot@es.co.th
สินค้าที่ขาย – บริการ :จำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้า,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,บอร์ดทดลอง,หนังสือ,และอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

[Back] 1 2 3 4 [Next]

Tags : บ้านหม้อ อิเล็กทรอนิกส์

view