สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ARM > ET-NXP ARM KIT LPC1768 & TFT LCD

ARM > ET-NXP ARM KIT LPC1768 & TFT LCD

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ บอร์ดทดลอง จากบริษัท อีทีที จำกัด

Development Board ARM > ET-NXP ARM KIT LPC1768 & TFT LCD

 ET-NXP ARM KIT LPC1768 & TFT LCD (P-ET-A-00410) [3,150.- ยังไม่รวม Vat]
สุด ยอดบอร์ดในตระกูล ARM Cortex-M3 ของ บริษัท NXP รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้มากมายในการใช้งาน เช่น ETHERNET LAN, USB 2.0, USB HOST, SD CARD, RS232, TFT LCD, JOY SWITCH แบบ 5 ทิศทาง ฯลฯ โดยในเวลานีมีจำหน่าย 2 รุ่น ให้เลือกใช้งาน โดยจะมีบอร์ด และอุปกรณ์มาตรฐานที่เหมือนกันทั้ง 2 รุ่น คือ อุปกรณ์มาตรฐานของบอร์ด


 

คุณสมบัติ
1.
โปรแกรม แบบ IN - SYSTEM PROGRAM (ISP) และ IN - APPLICATION PROGRAM (IAP) ผ่านทาง ON - CHIP BOOT - LOADER ทาง PORT RS232 ไม่ต้องซื้อเครื่อง COPY ใดๆ เพิ่มเติม
2.
PORT JTAG ARM ขนาด 20 PIN มาตรฐาน เพื่อทำการ DEBUGGER แบบ REAL TIME
3. ETHERNET LAN 10/100MB โดยใช้ขั้วต่อแบบ RJ45 จำนวน 1 ช่อง
4. วงจรเชื่อมต่อ CARD หน่วยความจำแบบ SD CARD (MICRO SD)
5.
PORT USB 2.0 แบบ FULL SPEED ขั้วต่อแบบ TYPE B ON BOARD
6.
PORT RS232 แบบ 4 PIN ETT จำนวน 2 ช่อง
7.
JOY SWITCH แบบ 5 ทิศทาง สำหรับใช้งาน 1 ชุด
8.
VR 10K เป็น R ปรับค่า 1 ชุด ใช้ทดลองวงจร A TO D
9.
LED แสดงสถานะเพื่อทดลอง OUT PUT 8 ชุด TACT SW 1ชุด, BUZZER 1 ชุด
10.
USB HOST TYPE A
11.
มีวงจร RTC (ภายในตัว MCU) พร้อม X’ TAL 32.768 KHz และ BATTERY BACKUP (Option)
12.
มี 22 BIT GPIO อิสระ สำหรับใช้งานต่างๆ เช่น D/A, I2C, I2S, CAN และ INPUT / OUTPUT (สามารถต่อกับ I/O ที่ระดับ 5V ได้)
13.
10 PIN HEADER P2 (0 - 7) สำหรับ GPIO หรือ FULL - DUPLEX SERIAL UART
14.
3 PIN HEADER P0 (26) สำหรับ GPIO หรือ D/A
15.
3 PIN HEADER P4 (29) สำหรับ GPIO
16.
4 PIN HEADER P0 (19 -20) สำหรับ GPIO หรือ I2C BUS
17.
4 PIN HEADER P0 (0 - 1) และ P0 (4 - 5) สำหรับ GPIO หรือ CAN 1 และ CAN2 BUS
18.
5 PIN HEADER P0 (23 - 25) และ P2 (11 -13) สำหรับ GPIO หรือ I2S - RX และ I2S - TX
19.
POWER SUPPLY ใช้กับบอร์ด 5VDC / 850 mA 
สามารถใช้กับรุ่น ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE B (A-AP-A-00079 * ราคา 170.-) 
ใช้ขั้วต่อแบบ 2 PIN หรือใช้ POWER SUPPLY จากขั้วต่อ USB ขั้วต่อแบบ TYPE B
20.
ขนาด PCB 15.3 X 9 cm.

 

ชุด ET-NXP ARM KIT LPC1768 & TFT LCDจะประกอบด้วย
1.
MCU ตระกูล ARM CORTEX M3
2.
เบอร์ LPC1768 ขนาด 32 BIT, ขนาด 100 PIN (TQFP), หน่วยความจำแบบ FLASH 512 KB, 
RAM 64 KB, A TO D 12 BIT, D TO A 10 BIT
3. ใช้ X’ TAL 12.00MHz สามารถทำ Phase - Locked Loop ทำงานได้สูงสุดที่ 100MHz
4. ส่วน อุปกรณ์ของบอร์ด มาตรฐานของบอร์ด สามารถเลือกซื้อบอร์ด ET-TFT240320TP-3.2 REV. B มาติดตั้งใช้งานร่วมกับ บอร์ดได้โดยติดตั้ง CONNECTOR 2 x 20 และ 1 x 20 เพิ่ม
5.
LCD แบบ TFT COLOR พร้อมส่วน TOUCH SCREEN ขนาด 240 x 320 PIXEL, หน้าจอ 3.2 นิ้ว, ความละเอียดสี 65536 สี, ใช้ SINGLE CHIP DRIVER เบอร์ SPFD 5408A
6.
CHIP TOUCH SCREEN CONTROLLER เบอร์ ADS7846 (ON BOARD)

 

 ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual

Tags : อิเล็กทรอนิกส์

view