สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรแกรมได้ 4 ช่อง แบบไร้สายผ่านระบบบลูทูธ

บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรแกรมได้ 4 ช่อง แบบไร้สายผ่านระบบบลูทูธ

ControlBLUE-04
บอร์ด ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรแกรมได้ 4 ช่อง แบบไร้สายผ่านระบบบลูทูธ

ตอบ สนองความต้องการจากโครงงานในนิตยสาร The Prototype Electronics กับอีกหนึ่งบอร์ดในฝันของนักเล่นไมโครฯ ที่สามารถติดต่อกับ Pocket PC และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Symbian ให้ควบคุมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยการเคลื่อนโปรแกรมทั้งจากอุปกรณ์มือถือและ ตัวบอร์ด

คุณสมบัติ

• ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F88 สามารถโปรแกรมข้อมูลใหม่ได้ทางพอร์ต USB
• เขียนโปรแแกรมควบคุมการทำงานใหม่ได้ รองรับทั้งภาษาแอสเซมบลี เบสิก และ C
• ติดตั้งโมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธแบบสเลฟ คลาส 2 มีรหัสประจำตัว เฉพาะ และมีสายอากาศในตัว รัศมีทำการ 30 เมตร รองรับการทำงานแบบพอร์ตอนุกรมหรือ SPP (Serial Port Profile) อัตราบอด 9600 บิตต่อวินาที รูปแบบข้อมูล 8N1
• สามารถใช้งานร่วมกับบลูทูธของคอมพิวเตอร์ พ็อกเก็ตพีซี และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่รองรับการทำงานแบบ SPP โดยกำหนดให้บลูทูธของคอมพิวเตอร์, พ็อกเก็ตพีซี และโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์มาสเตอร์ (ใช้ได้ทั้งกับบลูทูธแบบติดตั้งในคอมพิวเตอร์และ USB บลูทูธ)
• มีรีเลย์ 4 ช่อง พร้อมจุดต่อทั้งแบบ NO และ NC พิกัดหน้าสัมผัสของรีเลย์ 220Vac 5A สามารถต่อกับโหลดได้สูงสุด 600 วัตต์ต่อช่อง
• มีพอร์ตอินพุตอะนาลอก 5 ช่องที่เชื่อมต่อกับโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ความละเอียด 10 บิตภายในไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก
• มีลำโพงเปียโซ สำหรับแจ้งสถานะการทำงานด้วยเสียง
• มีสวิตช์ RESET โมดูลบลูทูธ ทำให้สามารถเริ่มต้นการติดต่อใหม่ได้โดยไม่ต้องปิดเปิดไฟ เลี้ยงใหม่
• ใช้ไฟเลี้ยงในย่าน +9 ถึง +12V บนบอร์ดมีวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +5V
• ขนาด 9.5 x 12.7 เซนติเมตร

ติดต่อสั่งซื้อ inex
ราคา  1,990 บาท

view