สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 ติดต่อ Light Sensor LDR

(อ่าน 9048/ ตอบ 3)

WK007 (Member)

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 ติดต่อ Light Sensor LDR

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. บอร์ดทอลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3

2. i Module - Arduino Connector Base Shield

3. i Module - Light Sensor

4. Wire Cable (20cm.) for i Module


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ลักษณะการต่อวงจรทดลอง

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เขียนโค๊ดดังรูปแล้วอัดโปรแกรมลงสู่บอร์ด Arduino UNO R3

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view