สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเขียนโปรแกรมภาษาซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC CCS Version ล่าสุด 5.012

(อ่าน 15497/ ตอบ 17)

WK007 (Member)

การเขียนโปรแกรมภาษาซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC CCS Version ล่าสุด 5.012

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ต่อวงจรดังรูป แล้วเลื่อนสวิทซ์ที่บอร์ดทอลองไปที่ตำแหน่ง PROG เพื่อเลือกเข้าสู่โหมดการอัดโปรแกรม

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เปิดโปรแกรม PICkit2 เพื่อใช้ในการอัดโปรแกรมลงสู่บอร์ดทดลอง PIC

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม Write เพื่ออัดโปรแกรม

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เลื่อน Switch ไปยังตำแหน่ง Run เพื่อดูผลการทำงานโปรแกรม ไฟจะติดกระพริบที่พอร์ต D.0 ตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ครับ

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view