สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เขียนโปรแกรมจำลองเครื่องรับ GPS ให้หน่อย

(อ่าน 3966/ ตอบ 0)

jamras999 (Member)

เขียนโปรแกรมจำลองเครื่องรับ GPS แสดงพิกัดบ้าน ส่งออกมาเป็น NMEA 183 ด้วย GGA 


ส่งข้อมูล ผ่านพอร์ตอนุกรมด้วยความเร็ว 4800 ส่งออกทุกๆๆ 1 วินาที


Lock Reply
view