สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทคนิคการใช้งาน Visual Baic6.0

(อ่าน 7382/ ตอบ 7)

popmce07 (Member)

ขอเริ่มประเดิม กระทู้แรกก่อนนะครับ
ผมลองอ่านข้อมูลดูแล้วเว็บนี้สอนพื้นฐานได้ดีมากครับ แนะนำให้อ่านกันครับ
พื้นฐานที่ดี นำไปสู่การศึกษาต่อยอดในขั้นสูงครับ


http://wichai.dru.ac.th/Course/VB/VB_6/Lesson_1.htm

อีกเว็บที่แนะนำครับ

http://wara.com/modules.php?name=News&file=listart1&ttid=13


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 22/09/2010 - 09:37

popmce07 (Member)

Example Code สำหรับการ Random ค่าตัวเลขครับ


แสดงผลเป็นทศนิยม สี่ตำแหน่ง
ค่าที่ Random ได้ จะถูกควบคุมมีค่า ไม่เกิน 10 ถ้าต้องการค่าอื่นๆ ให้แก้ตรงเลข 10 สีแดงครับ


Randomize Timer   ' นำค่าที่อ่านได้จาก เวลา Timer ของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ Random ของคำสั่ง Rad ถ้าไม่ใส่คำสั่งบรรทัดนี้ ค่า Rad จะซ้ำค่าเหมือนเดิมทุกครั้งที่ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่

Label1.Caption = Format((Rnd * 10 + 1), "#0.0000")


ถ้าต้องการให้แสดงเป็นจำนวนเต็ม

Label1.Caption = int(Rnd * 10 + 1))  ' Rondom ค่าให้เป็นจำนวนเต็ม

เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 22/09/2010 - 09:39

popmce07 (Member)

แหล่งศูนย์รวมตัวอย่าง SourceCode Visual Basic ของต่างประเทศ


http://www.vb-helper.com/index_categories.html

Well there are many more sites out their with much easier to read fonts. Using a proportional on code that programmers are used to seeing in a mono space font is just silly. If you have any pull at the site, perhaps you should tell them to fix up the site.

As for sites that have code, tips, tricks...

http://msdn.microsoft.com/en-us/vbrun/default.aspx
http://www.vbexplorer.com/VBExplorer/winners.asp
http://allapi.mentalis.org/
http://social.msdn.microsoft.com/Sea...+api+functions
http://search.microsoft.com/Results....FORM=QBME1&l=1
http://www.programmersheaven.com/tag...l+Basic/Files/
http://www.visualbasicsource.net/index.html
http://www.vb6.co.uk/
http://www.vb6.us/
http://search.brothersoft.com/vb-6
http://vbnet.mvps.org/index.html?cod...ork/index.html
http://www.vbaccelerator.com/home/index.asp
http://www.projectsjugaad.com/FORMS_AND_CONTROLS2.html
http://www.merrioncomputing.com/Programming/index.htm
http://btmtz.mvps.org/
http://www.codeguru.com
http://vbprojecta.brinkster.net/
http://www.a1vbcode.com/
http://www.programmersheaven.com/tag...l+Basic/Files/
http://www.vbcode.com/Asp/code.asp?SortBy=WeekDate
http://www.vbcode.com/Asp/code.asp?S...umberToView=10
http://www.winsite.com/win95/programr/vbasic/
http://www.developerfusion.com/tag/vb6/
http://www.motobit.com/tips/listpg_0.htm
http://www.gdmag.com/resources/code.htm
http://www.gameai.com/
http://ai.eecs.umich.edu/people/lair...sresearch.html
http://www.aaai.org/home.html
http://en.wikiversity.org/wiki/Game_programming
http://www.truevision3d.com
http://ps2dev.org/ps2/Tutorials
http://msdn.microsoft.com/en-us/xna/default.aspx
http://nwvault.ign.com/fms/TopRated....=nwn2tutorials
http://www.yoyogames.com/make
http://visualbasic.freetutes.com/
http://www.mvps.org/st-software/api_usage.htm
http://www.projectsjugaad.com/NETWORK_INTERNET3.html
http://www.binaryworld.net/Main/
http://www.jaredshelp.com/article65.html
http://www.freewebs.com/pradeepkrao/games.htm
http://www.mztools.com/resources_vs60_addins.aspx
http://www.planet-source-code.com/vb...e.asp?lngWId=1
http://rookscape.com/vbgaming/
http://gpwiki.org/
http://www.programmingtutorials.com/
http://www.vbcity.com/page.asp?f=tutorials&p=index
http://vbnet.mvps.org/index.html?code/subclass/
http://directx4vb.vbgamer.com/Direct...eDownloads.asp
http://www.xbeat.net/vbspeed/
http://www.garybeene.com/code/lang_vb.htm
http://kandkconsulting.tripod.com/VB/VBCode.htm##AddIN
http://conradsharry.blogspot.com/200...l-library.html
http://www.lebans.com/
http://www.gamesforwindows.com/en-US...DirectX10.aspx
http://vb.mvps.org/samples/apixref.asp
ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg...mpstart/VfW11e
http://www.tech-archive.net/
http://visualbasic.about.com/
http://www.opensourcescripts.com/dir/Visual_Basic/
http://www.codeguru.com/vb/
http://www.devdos.com/vb/Visual_Basic.shtml
http://www.vbcodesource.com/
http://www.dmoz.org/Computers/Progra...c/Source_Code/
http://www.codebeach.com/index.asp?c...yID=11&TabID=1
http://www.emu8086.com/vb/index_vb.html
http://sourcecode.8m.com/
http://www.wolfebyte.com/
http://www.arcatapet.net/vb.cfm
http://cuinl.tripod.com/
http://www.profsr.com/vb/vbintro.htm
http://apurvaslair.50g.com/vb/index.html
http://www.apress.com/book/catalog?category=33
http://www.caspercomsci.com/pages/vbsource.htm
http://happycodings.com/
http://programmerworld.net/resources...basic_code.php
http://vbcodesource.org/tips/
http://visualbasic.ittoolbox.com/code/
http://www.justvb.net/
http://www.visual-basic-source.com/
http://downloadsourcecode.com/Source...asp?Cat=Visual Basic
http://www.thefreecountry.com/compilers/basic.shtml
http://www.vbforfree.com/
http://www.capitalware.biz/pc_win_code_vb.html
http://www.dutchthewiz.com/vb/
http://vbgames6.homestead.com/code.html
http://www.vbtutor.net/VB_Download/vbcodes.htm (files are all .frm)
http://cuinl.tripod.com/source-code.htm
http://www.programmershelp.co.uk/vbcode.php
http://www.asp101.com/samples/
http://www.fortedownloads.com/softwa...c_source_code/
http://www.code-master.net/program.asp?lng=1
http://www.andreavb.com/
http://www.imt.net/~joe/matt/program...urce/index.htm
http://www.vbusers.com/home.asp
http://www.angelfire.com/biz/rhaminisys/procmstr.html
http://www.angelfire.com/mi4/bvo/vb/vbconio.htm
http://www.mvps.org/emorcillo/en/code/vb6/index.shtml
http://www.rookscape.com/vbgaming/tutAY.php
http://vb.mvps.org/samples/FormBdr/
http://binaryworld.net/Main/DevPage....=1&Tutorial=VB
http://www.thevbzone.com/
http://edais.mvps.org/Tutorials/index.html
http://www.mvps.org/
http://www.visualbasic.happycodings....er/code38.html


http://www.1001fonts.com/

http://www.thescarms.com/VBasic
http://www.codeitbetter.com/
http://www.garybeene.com/code/lang_vb.htm
http://www.vbrad.com/default.asp
http://www.developerfusion.com/
http://www.shrinkwrapvb.com/
http://vb.microbolt.com/
http://vb.mvps.org/tools/ControlsAndComponents.asp
http://edais.mvps.org/
http://www.justvb.net/


and of course just to point out where you can get code...

http://www.pscode.com

And then there are the forums...

http://www.tek-tips.com/

http://www.daniweb.com/forums/

http://www.programmingforums.org/

http://www.acky.net/

http://www.xtremevbtalk.com/

http://www.vbforums.com/

http://p2p.wrox.com/

http://www.dreamincode.net/

http://www.codeguru.com/forum/

http://www.a1vbcode.com/vbforums/Default.aspx

http://forums.devx.com/index.php

http://www.vbcity.com/forums/

http://www.jharbour.com/forum/

popmce07 (Member)

แหล่งรวม ActiveX Free Ware


http://www.newfreeware.com/development/
Page : 1
Lock Reply
view