สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร วัน เวลา

(อ่าน 19368/ ตอบ 7)

popmce07 (Member)

วันเดือนปี ภาษาอังกฤษ

1st first  เฟิร์สทฺ

2nd second  เซค เคินดฺ

3rd third  เธิร์ด

4th forth ฟอร์ธ

5th fifth ฟิฟธฺ

6th sixth ซิคซฺ

7th seventh  เซฟวฺ เวินธฺ

8th eighth  เอทธฺ

9th ninth  ไนธฺ

10th tenth  เท็นธฺ

11th eleventh อิเล็ฟว เวินธฺ

12th twelfth ทเวลฟ์ธ

13th thirteenth เธอร์ทีนธฺ

14th fourteenth ฟอร์ทีนธฺ

15th fifteenth   ฟิฟทีนธฺ

16th sixteenth ซิคซฺทีนธฺ

17th seventeenth   เซฟวฺเวินทีนธฺ

18th eighteenth เอททีนธฺ

19th nineteenth ไนนทีนธฺ

20th twentieth ทเวน ทิเอ็ธ

21st twenty-first   ทเวน ที เฟิร์สทฺ

22nd twenty-second ทเวน ที เซค เคินดฺ

23rd twenty-third  ทเวน ที   เธิร์ด

24th twenty-forth  ทเวน ที ฟอร์ธ

25th twenty-fifth  ทเวน ที   ฟิฟธฺ

26th twenty-sixth ทเวน ที ซิคซฺ

27th twenty-seventh ทเวน ที   เซฟวฺ เวินธฺ

28th twenty-eighth  ทเวน ที  เอทธฺ

29th twenty-ninth  ทเวน ที   ไนธฺ

30th thirtieth เธอร์ทีธ

31st thirty-first เธอร์ที เฟิร์สทฺ

 

Days of the Week

Monday มันเด วันจันทร์ 

Tuesday ทิวซ เด วันอังคาร 

Wednesday เวนซ เด วันพุธ 

Thursday เธอซ เด วันพฤหัสบดี  

Friday  ไฟร เด วันศุกร์

Saturday แซท เทอเด วันเสาร์

Sunday ซัน เด วันอาทิตย์


 

Months of the Year

January  แจน ยัวรี มกราคม 

February เฟบ บรัวรี กุมภาพันธ์ 

March มาร์ช มีนาคม 

April เอ พริล เมษายน 

May เมย์ พฤษภาคม 

June จูน มิถุนายน 
July จูไล กรกฏาคม

August ออ กัสทฺ สิงหาคม

September เซพเทม เบอะ กันยายน

October ออคโทเบอะ ตุลาคม

November   โนเวมเบอะ พฤศจิกายน

December ดีเซม เบอะ ธันวาคม

 

Writing Dates

วิธีการเขียนวันที่มีหลายแบบในการเขียน

24th June 1998

24th June, 1998

24 June 1998

24 June, 1998

24.6.98 (U.K.)

6.24.98 (U.S.)

 

Speaking dates

การบอกวันที่

May 14

May the sixteenth เมย์ เธอะ ซิคซฺทีนธฺ

หรือ The sixteenth of May เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ออฟ เมย์

หรือ May sixteenth เมย์ ซิคซฺทีนธฺ

  

Year 1994

nineteen ninety-four ไนนทีน ไนนทีฟอร์

 Year 1876

 eighteen seventy-six เอททีน เซฟวฺ เวินทีซิคซฺ 

 
January 16, 1994

January the sixteenth, nineteen ninety-four

แจน ยัวรี เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ไนนทีน ไนนทีฟอร์

หรือ The sixteenth of January, nineteen ninety-four

เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ออฟ แจน ยัวรี ไนนทีน ไนนทีฟอร์

หรือ January sixteenth, nineteen ninety-four

แจน ยัวรี ซิคซฺทีนธฺ ไนนทีน ไนนทีฟอร์

ถ้ามี 0 คั่นกลาง ให้อ่านว่า "oh" (โอ) January 16, 1905 January the sixteenth, nineteen oh five

แจน ยัวรี เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ไนนทีน โอ ไฟว

อ้างอิง:yindii.com


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 22/09/2010 - 09:31

popmce07 (Member)

การถามเกี่ยวกับเวลา     (Asking about time)
การถามเวลาที่ใช้ในภาษาพูด 
 
1.Do you have time?    
2.What time do you make it?

การถามเวลาอย่างสุภาพ
1.What's the now?
2.Have you got the time?           
3.what time is it?               
4.Could/can you tell me the time please?     
5.Would you mind telling the time?


การบอกเวลา (Telling the time)
1.ถ้าจะบอกเวลาเต็มๆชั่วโมง ให้ใช้คำว่า "o'clock" ตามหลังเวลาที่จะบอกเสมอ เช่น
 It's six o'clock.  มันเป็นเวลาหกโมงเช้า/เย็น

2.การบอกเวลาที่มีเศษนาทีในกรณีที่ไม่เกิน 30 นาที ให้ใช้ "past" นำหน้าชั่วโมงในขณะนั้น
รูปแบบ  เศษนาที  +  past  +  ชั่วโมงขณะนั้น เช่น
9.25 = It's twenty-five past nine.                    
8.19 = It's nineteen past eight.

3.การบอกเวลาที่มีเศษนาทีในกรณีที่เกิน30นาที ให้ใช้ "to" นำหน้าเวลาที่จะถึง
รูปแบบ  60-เศษนาทีที่ให้มา +  to  +  ชั่วโมงที่จะถึง เช่น
10.40 = It's twenty to eleven.                         
11.55 = It's five to twelve.

4.การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 15 นาที
รูปแบบ  a quarter past  +  ชั่วโมงในขณะนั้น เช่น
3.15 = It's a quarter past three.
ถ้าเศษนาทีเท่ากับ 45 นาที
รูปแบบ a quarter to  +  ชั่วโมงที่จะถึง เช่น
 5.45 = It's a quarter to six.

5.การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 30 นาทีให้ใช้ "half  past"
รูปแบบ half past  +  ชั่วโมงในขณะนั้น เช่น
7.30 = It's half past seven.

6.การบอกเวลาตามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา เช่น
2.15 = It's two fifteen.                                      
3.25 = It's three twenty-five.          


หมายเหตุ เราอาจใช้ a.m.และ p.m.ในการบอกเวลาโดยมีกฎเกณฑ์ ดังนี้
a.m. = ante meridium ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
p.m. = past meridium ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
ตัวอย่างเช่น
9 โมงเช้า ใช้ว่า 9.00 a.m.
3  ทุ่ม ใช้ว่า 9.00 p.m.   
6 โมง 20 นาที ในตอนเช้า ใช้ว่า 6.20 a.m.         
6 โมง 20 นาที ในตอนเย็น ใช้ว่า 6.20 p.m.          
7 โมง 30 นาที ในตอนเช้า ใช้ว่า 7.30 a.m.         
1 ทุ่มครึ่ง ใช้ว่า 7.30 p.m.


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา
1.the face of the clock
หรือ the dial
หรือ the clock's face = หน้าปัดนาฬิกา

2.the short hand
หรือ the hour - hand (H.H)  = เข็มสั้น

3.the long hand
หรือ the minute - hand (M.H.) = เข็มยาว

4.the second - hand (S.H.) =เข็มวินาที

5.clock (c.n.) = an instrument in a room, an office or the outside of
 a building that shows what time of day is it. (นาฬิกา)

6.alarm clock (C.N.) = a clock that you can set to make a moise
 so that it wakes you up at aparticerlar time. (นาฬิกาปลุก)

7.watch = a small clock that you wear on your wrist or carry
 in your pocket. (นาฬิกาข้อมือ)




อ้างอิง:หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ school.net.th


ปุ๊ก


ถ้ากรณีเขียนวันที่แบบนี้ได้มั้ย Jan. 1, 11

หนุน(ไอ้อ้วน)

ไม่แน่ใจนะครับ...แต่ผมเวลาทำงานก้อใช้แบบนี้ ครับ 1 jan \'11...
**ผิดถูกยังไงผูรูแนะนำด้วยครับ..ขอบคุณครับ

Page : 1
Lock Reply
view