สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำสถานที่เรียนต่อทางด้านวิศวกรรมครับ

(อ่าน 10568/ ตอบ 7)

popmce07 (Member)

คณะวิศวกรรมศาตร์มีหลากหลายคณะครับ ต้องศึกษารายละเอียดอีกนิดครับว่าคณะที่เปิดรับตรงกับที่เราได้เีรียนจบมาหรือเปล่าครับ
-ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์
-ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
-
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
-
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
-
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 -สาขาวิศกรรมการวัดคุม
 -สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 -สาขาวิศวกรรมการผลิต
 -
ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
 -
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
 -
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
 -
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์


สถานที่เรียนมีหลากหลายมหาวิทยาลัยครับ
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
-มหาวิทยาลัยมหิดล
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6
-มหาวิทยาลัยรังสิต
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
-มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-มหาวิทยาลัยศิลปากร
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
มหาวิทยาลัยนเรศวร

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมหาลัยอื่นๆอีกหลายที่ครับ ทั้งรัฐบาลและเอกชน แต่ละมหาลัย จะมีภาควิชาและคณะที่แตกต่างกัน ศึกษารายละเอียด สนใจที่ใหนไปเรียนได้เลยครับ


สุวัฒน์ หนูคีรี

เยี่ยมเลย แบบนี้คนเรียนต่อได้ข้อมูลเยอะเลย

ปล. มทร.ธัญบุรีคลองหก น่ามาเรียนกันนะครับ

mce13 (Member)

*-* วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปทุมวัน ได้ความรู้ในการกำเนินชีวิตมากมายครับ

พีท

สวัสดีครับ ผมเป็นคนนึงที่จบสาขา MCE : KMUTT และมีโอกาศได้ทำงานตรงฟิลล์ ผมว่า Knowhow ที่ทั่วโลกตื่นตัวกัน จะเป็นในสาขา
OPTO MECHATRONICS ซึ่งเป็นการผสมระหว่าง OPTICAL TECHNOLOGY กับ Mechatronics Engineering หากใครมีประสบการณ์
มาแชร์กันนะครับ
 
Page : 1
Lock Reply
view