สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

**หลักสูตร PLC Training ปี2557**

(อ่าน 7412/ ตอบ 0)

MangoTech (Member)

**หลักสูตร PLC Training ปี2557**
MangoTech

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PLC Training


เปิดทั้งหมด 5 หลักสูตร

1. PLC BASIC - Mitsubishi

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
ความรู้ที่จะได้รับ :
- Load/Upload Program จาก PLC ได้
- วิเคราะห์อาการเสียของ PLC จาก Error Code
- ต่อวงจรเพื่อใช้งาน PLC
- เขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
- ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม PLC
- อ่านและเขียนโปรแกรม Laderได้
- ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง Scan Timer

2. PLC DATA MANAGEMENT - Mitsubishi


ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
ความรู้ที่จะได้รับ :
- สามารถแปลงเลขฐานได้
- ใช้คำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร ใน PLC
- แปลงข้อมูลระหว่าง Data และ Bit (Logic)
- การคัดลอกข้อมูล
- การแปลงข้อมูล จำนวนเต็ม ทศนิยม
- นำ Data Register มาประยุกต์ใช้งานกับ Program

3. PLC EXTENSION MODULE - Mitsubishi


ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
ความรู้ที่จะได้รับ :
- ใช้ PLC ควบคุม Inverter
- ใช้งาน Module ภายนอก
- ใช้งาน Encoder กับ PLC
- เข้าใจ Speed Control แบบ Close Loop

4. PLC HMI - Mitsubishi

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
ความรู้ที่จะได้รับ :
- สามารถแปลงเลขฐานได้
- ใช้คำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร ใน PLC
- แปลงข้อมูลระหว่าง DATA และ Bit (Logic)
- การคัดลอกข้อมูล
- การแปลงข้อมูล จำนวณเต็ม ทศนิยม
- นำ Data Registorมาประยุกต์ใช้งานกับ Program
- การควบคุมระยะ และแสดงผลเป็นทศนิยม
- การเขียนโปรแกรม PLC และ HMI

5. SERVO MOTOR - Panasonic

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน
ความรู้ที่จะได้รับ :
- หลักการใช้งาน  SERVO MOTOR  ที่ใช้ระบบควบคุมตำแหน่งแบบ  Close Loop Control
- รู้จักการควบคุม Motion Control  แบบต่างๆ เช่น  Speed ,Torque , Acceleration , Deceleration , Position Control  ที่แม่นยำมากขึ้น
- สามารถเลือกใช้  SERVO AMPLIFIER  กับ  SERVO MOTOR ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- การต่อสายสัญญาณควบคุมการทำงานของ SERVO
- การ Test SERVO
- การเขียนโปรแกรมควบคุม SERVO


 


แนวทางในการอบรม
- ทุกหลักสูตรเน้นปฎิบัติ มีอุปกรณ์+ชุดทดลองให้ใช้จริงในห้องเรียน
- มีแบบฝึกหัด+แบบทดสอบให้ทำในห้องเรียน
- หากสอบผ่านมีใบประกาศให้
- มีโปรแกรม+ไฟล์เนื้อหาการอบรมให้นำกลับไปทบทวนหลังจบหลักสูตร
- ยินดีให้คำปรึกษาภายหลังการฝึกอบรม กรณีมีปัญหาในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
ท่านใดสนใจต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ นิค 082-552-1771 นะคะ


Lock Reply
view