สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 ติดต่อ EEPROM 24LCXX

(อ่าน 7664/ ตอบ 3)

WK007 (Member)

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 ติดต่อ EEPROM 24LCXX

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. บอร์ดทอลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3

2. i Module - Arduino Connector Base Shield

3. i Module - I2C EEPROM

4. Wire Cable (20cm.) for i Module


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ลักษณะการต่อวงจรทดลอง

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view