สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 ติดต่อไอซีฐานเวลา Real Time Clock DS1307

(อ่าน 7687/ ตอบ 3)

WK007 (Member)

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 ติดต่อไอซีฐานเวลา Real Time Clock DS1307

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


1. บอร์ดทอลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3


2. i Module - Arduino Connector Base Shield


3. i Module - RTC DS1307


4. Wire Cable (20cm.) for i Module


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ลักษณะการต่อวงจรทดลอง

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view