สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เก็บตกงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2556 (Inventors’ Day 2013)

(อ่าน 15029/ ตอบ 49)

WK007 (Member)

เก็บตกงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2556 (Inventors’ Day 2013)

งานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยในการที่ได้ทรงประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือ กังหันน้ำชัยพัฒนาและทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ได้จัดให้มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีงานจัดแสดงในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)กังหันน้ำชัยพัฒนา

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)สิ่งประดิษฐ์ระบบชาร์จแบตเตอรี่ไร้สาย 
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นของประเทศเกาหลี นักประดิษฐ์ชื่อคิมบอมซู

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)สามารถประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆได้ ในงานนำมาโชว์การชาร์จแบบไร้สายของ iPhone

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)
สิ่งประดิษฐ์จักรยานไร้คนขับ 
สิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยนายเจษฎางค์ ถนอมสิน,นายศักดิ์มงคล ชุ่มกมล,นายอนนท์ มากเจริญ,นายอาภากร กัณหา สิ่งประดิษฐ์ชิ้นลงทำการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Bicy Robo 2010 ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมติดต่อกัน2ปีซ้อน

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ตรวจสภาพโรงเลี้ยงไก่ 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูรณ์

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)
สิ่งประดิษฐ์โรงเพาะเห็ดอิเล็คทรอนิกส์ควบคุมอัตโนมัติ (Mushroom Smart Farming)  เป็นผลงานของศูนย์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)
ไม้เท้านำทางคนตาบอดอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นผลงานของนายลัทธพล พวงไม้กิ่ง นายสุรศักดิ์ เลาย่าง นายสายฟ้า ศรีสุวรรณ แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที (Real Time Air Particulate Matters Monitoring) สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ ผศ.ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์ (Warning System) ผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ พันเอกสิทธิโชค มุกเตีรย์ และร้อยเอกประสพชัย ศิลาอ่อน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและวัตถุแปลกปลอมใต้ท้องรถ ( The Equipment For Searching Explosive and Illegal Materials under Vehicle)สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ ผอ.เมธีศิน สมอุ่มจารย์ และอาจารย์พีระพันธ์ รัตนมาลี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view