สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ET-TOUCH PAD 4x4 (Keyboard Touch Switch)

ET-TOUCH PAD 4x4 (Keyboard Touch Switch)


 

ET-TOUCH PAD 4x4  (P-ET-A-00408) [450.- ยังไม่รวม Vat]
เป็นชุด KEY BOARD ในระบบสัมผัส ขนาด 4 x 4 คีย์ ใช้ MCU เบอร์ STM8S105C4T6 ในการควบคุมการทำงาน สามารถต่อใช้งานกับ MCU ที่เป็นระบบไฟ 5V หรือ 3.3V ได้ ส่งข้อมูลการกดคีย์ในแบบ BCD และแแบ RS232 (TTL)
     
     คุณสมบัติ
1. เป็น KEY แบบ TOUCH SENSING ( ระบบสัมผัส ) ในแบบของ CAPACITIVE SENSING ขนาด 16 คีย์
( 4 x 4 )

 

 

 

 

2. ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ด 3.3 VDC หรือ 5 VDC ทำให้ต่อกับ MCU ที่เป็นระบบไฟ 3.3 V หรือ 5V ได้, กระแสใช้งานที่ 5V 10 mA.
3. แสดงสถานะการกดคีย์ ของผู้ใช้งานด้วยเสียง และ LED จำนวน 16 ตัว ที่อยู่ในตำแหน่งของคีย์นั้นๆ
4. มีการส่งค่า KEY CODE ของ KEY ที่กดได้ 2 รูปแบบ
4.1 แบบ BINARY CODE ( BCD 8421 ) ผ่านทาง CONNECTOR 8 PIN โดยมีขาสัญญาณ BCD 4 เส้น, ขา ST#, ขา P#/R, ขา VCC และขา GND
4.2 แบบ ASCII CODE ผ่านทาง CONNECTOR 4 PIN RS232 TTL ( UART ), BAUD RATE 9600
5. มีระบบ KEY พิเศษ 1 KEY สามารถใช้งานเป็น KEY ปกติ หรือใช้เป็น KEY FUN เพื่อกดร่วมกับ KEY อื่นๆ ทำให้สามารถใช้งานได้มากกว่า 16 KEY
6. สามารถ UP DATE FIRM WARE ใหม่ได้
7. ใช้แผ่นรอง KEY TOUCH เป็นแผ่นพลาสติกใส หนา 2 มิลลิเมตร
8. ขนาดบอร์ด 76.2 x 88.9 mm.
     ชุด ET-TOUCH PAD 4 x 4 ประกอบด้วย
1. บอร์ด ET-TOUCH PAD
2. แผ่นพลาสติกใส รอง KEY ขนาด 2 มิลลิเมตร
     ดาวน์ โหลด
     1. Catalog
     2. คู่ มือภาษาไทย
     3. ET-TOUCH PAD 4x4 English Manual

 

Link:ผลิตภัณฑ์

view