สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันในประเทศไทย

เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันในประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 ประเทศ ไทย เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเซีย

ภาคเหนือ:
จังหวัด ลำพูน-นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ FTZ
จังหวัดพิจิตร-นิคมอุ ตสากรรมพิจิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
จังหวัด ข่อนแก่น-นิคมอุตสากรรมขนาดย่อม จ.ข่อนแก่น

ภาคตะวัน ออก:
จังหวัดฉะเชิงเทรา
-นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
-นิ คมอตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ FTZ
-นิคมอุตสาหกรรม TFD
จังหวัด ชลบุรี
-นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี FTZ
-นิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง FTZ
-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
-นิคมอุตสาหกรรมปิ่น ทอง
-นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
จังหวัดระยอง
-นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุต
-นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
-นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
-นิคม อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)
-นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
-นิคม อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
-นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
-นิคมอุตสาห กรรมอาร์ไอแอล

ภาคกลาง:
จังหวัดสระบุรี
-นิคม อุตสาหกรรมแก่งคอย
-นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
จังหวัดอยุธยา
-นิคม อุตสาหกรรมบ้านหว้า FTZ
-นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน FTZ
-นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร
จังหวัดราชบุรี
-นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
จังหวัด สมุทรสาคร
-นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
-นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
-นิคม อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
-นิคม อุตสาหกรรมบางชัน
-นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง FTZ
-นิคมอุตสาหกรรมอัญ ธานี
จังหวัดสมุทรปราการ
-นิคมอุตสาหกรรมบางปู FTZ
-นิคม อุตสาหกรรมบางพลี

ภาคใต้
จังหวัดสงขลา
-นิคม อุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา EPZ

อ้างอิง:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย

view