สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแก้ไขปัญหา Board ET-PGM PIC USB ติดต่อโปรแกรม PICkit 2 ไม่ได้

(อ่าน 12960/ ตอบ 8)

Wiriya007 (Member)


สำหรับ IC PIC18F2550 ที่อยู่ในบอร์ด อัดโปรแกรม ET-PGM PIC USB  หรือ ET-PGM PIC USB v2 ของบริษัทอีทีที นั้นบางครั้งเมื่อเจอปัญหาเหตุการบอร์ดต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก หรือ มองไม่เห็นเมื่อเปิดโปรแกรม PICkit 2 หรือไฟ Target หรือ ไฟ Busy ติดค้าง

สาเหตุเกิดจากการทำงานโปรแกรมบน PIC18F2550 ทำงานผิดพลาดต้องอัด Firmware ลงไปใหม่ครับ ซึ่ง Firmware ตัวนี้ชื่อ PK2V023200.hex  จะอยู่ในตำแหน่ง  C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2

1.กรณีบอร์ดอัดโปรแกรมยังสามารถติดต่อโปรแกรม PICkit2 ได้อยู่บ้างแต่
ไฟ Target หรือ ไฟ Busy ติดค้าง  ให้คลิ๊ก Tools เลือก Download PICkit2 Operating System แล้วเลือกหาไฟด์ PK2V023200.hex