สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 รับสัญญาณอินพุตจาก Switch

(อ่าน 7071/ ตอบ 3)

WK007 (Member)

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 รับสัญญาณอินพุตจาก Switch

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. บอร์ดทอลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3


2. i Module - Arduino Connector Base Shield


3. i Module - LED Kit V1.0


4. i Module - Button Kit


5. Wire Cable (20cm.) for i Module


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ต่อวงจรตามรูป 

LED1 ต่อเข้ากับ Digital8  และั LED2 ต่อเข้ากับ Digital9

Switch1 ต่อเข้ากับ Digital2 และ Switch2 ต่อเข้ากับ Digital3

Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


เขียนโปรแกรมดังรูปเสร็จแล้วอัดลงสู่บอร์ด Arduino UNO R3

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view